Veran Stančetić – Upravljanje regionalnim identitetima i stabilnost države

Objavio | 04/03/2017

Veran Stančetić – Upravljanje regionalnim identitetima i stabilnost države

Spolu-01-03-Stancetic

Sažetak: U radu se analizira fenomen unutardržavnih – regionalnih identiteta evropskih država između procesa evropskih integracija s jedne strane i procesa decentralizacije i regionalizacije s druge strane. Ključno pitanje je da li su oni pretnja stabilnosti nacionalne države, ili pak njena prednost. Analizom evropskih iskustava i različitih formi regionalnih identiteta dolazi se do zaključka da oni mogu predstavljati prednost i motor razvoja jedne države ali isto tako mogu biti i faktor nestabilnosti. Koji će od ova dva aspekta prevagnuti zavisi od ekonomske situacije u jednoj državi, zatim od prirode političkog sistema i političke kulture.

Ključne reči: evropska integracija, regionalizacija, regionalni identitet,
regionalne politike, dobro upravljanje

BIBLIOGRAFIJA
Deklaracija o regionalizmu u Evropi (1996).
Đorđević, Snežana. 2009. Pokrenimo zajednice, Beograd:BCIF.
Falleti, Tulia G. A Sequential Theory of Decentralization: Latin American Cases in
Comparative Perspective, 2005. The American Political Scinece Review, Vol. 99, No. 3.
From, Erih. 1980. Zdravo društvo, Rad, Beograd.
Helsinška deklaracija o regionalnoj samoupravi (2002).
Keating, Michael; Loughlin, John; Deschouwer,Kris. 2003. Culture, Institutions, and economic Development: A study of Eight European Regions, Chelteman: Edward Elgar Publishing Ltd.
Lazar, Žoltan; Marković, Dušan. 2004. Regionalni, globalni i lokalni identitet Vojvođana.
Nacrt evropske povelje o regionalnoj demokratiji (2008).
Pešić, Mihajlo. 1999. Sociologija. Beograd: Institut za političke studije.
Popović, Dragoljub. 2002. European regionalism. A Challenge to New Democracies, Munich: Institut du Federalisme Fribourg Suisse
Schrijver, Frans. 2005. Regionalism after regionalisation: Regional identities, political space and political mobilisation in Galicia, Brittany and Wales, Department of Geography, Planning and International Development Studies, University of Amsterdam
Stančetić, Veran. 2009. Region kao razvojna perspektiva, Beograd: Službeni glasnik.
http://www.colorado.edu/ibs/aagpreconference/papers/Schrijver_paper.pdf
http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0038-0318/2003/0038-03180302155Z.pdf