Srđan M. Jovanović – Dobro upravljanje: Cui Bono? Elite, politike, nasilje i raspad Jugoslavije

Objavio | 04/03/2017

Srđan M. Jovanović – Dobro upravljanje: Cui Bono? Elite, politike, nasilje i raspad Jugoslavije

Spolu-01-01-Jovanovic

Sažetak: Kolokacija dobro upravljanje, često viđena sintagma koja služi kao prevodni ekvivalent engleskom terminu good governance, ostavlja prostor za veoma potrebnu raspravu. Sama etička oznaka „dobro” problematična je sama po sebi. Pitanja se zato sama postavljaju: kome je
dobro upravljanje – dobro? Da li možemo reći da u državi postoji dobro upravljanje ako je isto upravljanje „dobro” samo onima koji upravljaju?
Na primeru raspada Jugoslavije ovaj rad elucidira širi pojam dobrog upravljanja na stanje tokom devedesetih, te na „prizivanje nasilja”, metod kojim se u to doba upravljalo Jugoslavijom.

Ključne reči: dobro upravljanje, raspad Jugoslavije, elite, nasilje, javne politike, preskriptivizam

 

BIBLIOGRAFIJA

Anderson, Benedict R. O’G. 1991. Imagined communities: reflections on the origin and spread of nationalism. London: Verso.
Boarov, Dimitrije. 2008. Prolegomena za modernizaciju, u: Snaga lične odgovornosti, Beograd: Helsinški odbor za ljudska prava.
Geary, Patrick J. 2002. The myth of nations: the Medieval origins of Europe. Princeton, N.J.: Princeton University Press.
Grupa autora. 2008. Snaga lične odgovornosti, Beograd: Helsinški odbor za ljudska prava, Svedočanstva, knjiga br. 32.
Hadžić, Miroslav. 2004. Moderatori nasilja – skrivena strana yu-rata, u: Nasilno rasturanje Jugoslavije, Hadžić, Miroslav (ur.). Beograd: Centar za civilno-vojne odnose.
Hadžić, Miroslav (ur.). 2004. Nasilno rasturanje Jugoslavije. Beograd: Centar za civilno-vojne odnose.
Hill, Michael. 2005. The Public Policy Process. Glasgow: Pearson Longman.
Lošonc, Alpar. 2004. Prizivanje nasilja i lomne mogućnosti upravljanja, u: Nasilno rasturanje Jugoslavije, Hadžić, Miroslav (ur.). Beograd: Centar za civilno-vojne odnose.
Milosavljević, Bogoljub. 2004. Reforma policije i službi bezbednosti u Srbiji i Crnoj Gori, u: Smisao reforme sektora bezbednosti. Beograd: Centar za civilno-vojne odnose.
Pešić, Vesna. 2012. Divlje društvo. Kako smo stigli dovde. Beograd: Peščanik. Vol. 1 (1) 2013.
Boarov, Dimitrije. 2002. Prolegomena za modernizaciju, u: Snaga lične odgovornosti, Beograd: Helsinški odbor za ljudska prava.
Rajić, Ljubiša u: Bolonja sa čvarcima, Peščanik 2011, http://pescanik.net/2011/11/pescanik-11-11-2011/
Said, Edward W. 1979. Orientalism. New York: Vintage Books.
Grupa autora. 2008. Snaga lične odgovornosti. Beograd: Helsinški odbor za ljudska
prava.