Savremena politika i upravljanje – broj 2

Objavio | 10/01/2017

SAVREMENA politika i upravljanje: časopis teorijskih i primenjenih političkih nauka

Vol. 2

Preuzmite broj: PDF

 

SADRŽAJ

Reč uredništva / 4
Originalni naučni radovi / 8
Nikola Nešić – Liberalna demokratija: legitiman izbor ili obaveza / 9
Igor Živkovski – Liberalizam iz pravno-politikološkog ugla / 26
Pregledni radovi/45
Marko Miranović – Hajekova kritika socijalne pravde i države blagostanja /46
Stručni radovi / 62
Srđan M. Jovanović: Failures in western conflict prevention in former
Yugoslavia: an exception to the rule or its confirmation? / 63
Prenosi / 74
Pablo Ruperes Paskvalena, Mersedes Miljan Rahoj: Quo vadis,
Srbijo? Perspektive evropske integracije Srbije / 75
Beleška o autorima / 95
Prikazi / 97
(Veran Stančetić) Damjanović, Mijat. 2011. Demokratija – epizodna misterija. Beograd: Službeni glasnik. / 97
(Veran Stančetić) Milenković, Dejan. 2013. Javna uprava – odabrane teme. / 98
Beograd: Službeni glasnik. / 99
Uputstva autorima / 103

 

Liberalna demokratija: legitiman izbor ili obaveza
Nikola Nešić

UDK 321.7:141.7
ID 206580492

Sažetak: Unutrašnje uređenje države dobilo je značaj koji nikada ranije nije imalo na međunarodnom planu. Liberalne države, pre svega zemlje Evropske unije i Sjedinjene Američke Države, javno su počele da zahtevaju od ostalih zemalja poštovanje liberalno-demokratskih principa, ali i da pritom prisvajaju za sebe autoritet demokratije uopšte. Ovo je često značilo drastično narušavanje ustaljenog načina života i tradicionalnih normi. Ipak, liberalna demokratija mogla bi se posmatrati kao obaveza svih samo ukoliko predstavlja jedini legitimni poredak čije prihvatanje vodi neminovnom boljitku svih u svim uslovima. S obzirom na to da poštovanje osnovnog demokratskog principa – prava svih da odlučuju o onome što se tiče svih, kao i poštovanje osnovnih negativnih prava, kojima se definiše neophodna dimenzija privatne sfere, smatram obavezom svake države, u delu koji sledi pokušaću da utvrdim da li jedino liberalna demokratija predstavlja njihovu garanciju i da li, što bi iz toga sledilo, liberalizam predstavlja uslov za modernu demokratiju. Najpre ću predstaviti razvoj liberalne i demokratske ideje, potom definisati liberalnu demokratiju i, na kraju, odrediti njen odnos prema gorepomenutim načelima, za koja smatram da odlikuju modernu demokratiju.

 

Liberalizam iz pravno-politikološkog ugla
Igor Živkovski

UDK 141.7:329.12 ;
231.01:141.7
ID 206582284

Sažetak: U središtu ideje liberalizma stoji građanin kao pojedinac koji je nosilac određenih prava nezavisnih od položaja koji ima u društvu, a koja ga čine jednakim sa drugim ljudima. Osnovni principi liberalne politike jesu: garancija prava čoveka i građanina, sloboda mišljenja i suverenitet naroda. U članku se analizira liberalizam kao teorijski pravac te njegov uticaj na pravni sistem i političke elite. Istorijskom pregledu ideje liberalizma posvećen je prvi deo članka. Nakon što je opisana geneza ove ideje, obrađen je njen sukob sa totalitarizmom. Potom je pažnja posvećena liberalnom pokretu i njegovim frakcijama nakon Drugog svetskog rata. Ovom komparativnom prikazu sledi analiza savremenog liberalnog pokreta, dok je rad kompletiran opisom razvojnog puta liberalizma u Srbiji, od njegovog rađanja u našoj zemlji i prvih pobornika ove ideje, do pojavnih oblika liberalizma na  današnjoj političkoj sceni.

 

Hajekova kritika socijalne pravde i države blagostanja
Marko Miranović

UDK 141.7 Хајек Ф. ;
316.323.65 Хајек Ф
ID 206583564

Sažetak: U radu se analizira Hajekova kritika upućena državi blagostanja i sprovođenju socijalne pravde. Rad se posebno bavi odnosom države blagostanja i socijalne pravde, kao i posledicama koje država blagostanja ima na preduzetnički duh i celokupno ponašanje stanovništva. Pored toga, u radu se opserviraju i Hajekovi pogledi na sprovođenje ideje progresivnog poreza, vođenje monetarne politike, socijalne sigurnosti, sa posebnim fokusom na Hajekovu kritiku penzionog fonda.

 

Failures in western conflict prevention in former Yugoslavia: an exception to the rule or its confirmation?
Srđan M. Jovanović

UDK 327.7/.8(497.1)”199” ;
341.238:323(497.1)”199”
ID 206584588

Abstract: The ‘fiasco’ of the international conflict prevention in the Balkans is hardly new. Explanations have been written aplenty, from a more pedestrian direction (blaming the ‘irrational’ Balkans) to the severe criticism of the EU/international community for failing to both understand the situation and to act properly. Identifying three most prominent failures in EU’s intervention in the Yugoslav wars as the NATO bombing of Serbia in 1999, the utter failure of the Dutch peacekeeping force to prevent the genocide in Srebrenica in June 1995, and the (in)direct impact on the Kosovo crisis, an overview of some of the reasons of the failure(s) is given in the article. These three instances have been chosen as the most outstanding and most significant based on two factors: the loss of life (Srebrenica and the NATO bombing) and the sheer length and depth of the geopolitical crisis (the Kosovo issue).

 

Quo vadis, Serbia? Perspectives on European integration of Serbia
Pablo Rúpereyz Pacualena
Mercedes Millán Rajoy

Abstract: The article analyzes Serbia’s EU integration processes, firstly stating the steps that the state needs to take in order to become a member, after which it goes into the advances that Serbia has made (the Agreement on Stabilization and Joining, the receiving of the candidate status). An analysis of the challenged it faces comes next (the opening and finishing of the negotiations, signing of the Agreement on joining), as well as a row of specificities of the Serbian case that influence the EU integration process (the tradition of non-alignment, the double character of the state, relations with Russia, the impacts of the Kosovo question, the recent change in the government etc.). It ends with an estimation of the time needed for Serbia to become a member state of the European Union, as well as with two conclusions: the first is that, contrary to popular opinion, the current government may become a factor of speeding up the process, and the other that the future obstacles in the integration process may come from Bruxelles, and not from Belgrade.