Nenad M. Ilić – Fenomen uzajamnosti u zadružnim organizacijama: prikaz italijanskog modela i mogućnosti razvoja u Srbiji

Objavio | 04/03/2017

Nenad M. Ilić – Fenomen uzajamnosti u zadružnim organizacijama: prikaz italijanskog modela i mogućnosti razvoja u Srbiji

Spolu-01-04-Ilic

Sažetak: Cilj rada je prikaz osnovnih karakteristika fenomena uzajamnosti koji je široko prepoznat kao pokretački činilac razvoja tzv. novog modela (talasa) zadruga u Italiji (i u Evropi). Autor prihvata čak u određenim slučajevima potrebu nužnog prevladavanja fenomena uzajamnosti (kao
naročito razvijene zadružne vrednosti – samopomoći) u poređenju sa drugim međunarodnim zadružnim vrednostima i načelima kako bi se doprinelo
opštoj stabilnosti i tržišnoj konkurentnosti zadružnog sektora u uslovima globalizacije i standardizacije proizvoda i usluga. U radu se razmatraju i mogućnosti razvoja fenomena uzajamnosti i dobrog domaćinskog odnosa zadrugara prema zadružnom organizovanju, uvažavajući pri tome italijanska iskustva.

Ključne reči: uzajamnost, privatne špekulacije, zadruga, zadružna
organizacija, Italija, Srbija

BIBLIOGRAFIJA
Avramović, M. 1907. Srpske zemljoradničke zadruge u 1905. godini, III deo. Beograd: Arhiv za pravne i društvene nauke, 397-407.
Codice Civile 2012. l’art. 2521. cc. n.8. Delle imprese cooperative e delle mutue assicuratrici, Libro V, Titolo IV, agg. al 04.07.2012
CONNAPI, 2013. Statuto. Monterenzio (BO): Consorzio Apicoltori ed Agricoltoribiologici Italiani.
Gazzeta Ufficiale n. 298, 1947. La Constituzione della Republica Italiana, Titolo III (Rapporti Economici), Articolo 45. Roma.
Gazzeta Ufficiale n.17, 1948. Legge Basevi 1557/1947, Roma.
Gazzete Ufficiale n. 85, 1971. Legge Consorzi e imprese cooperative 127/1971, Roma.
Gnjatović, D. 2010. Zemljoradničke kreditne zadruge: prve institucije za finansiranje razvoja poljoprivrede u Srbiji. Bankarstvo, br. 3-4, 14-34.
MPŠV – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (2012) Strategija razvoja zemljoradničkog zadrugarstva. Beograd: DAES – Društvo agrarnih ekonomista Srbije
Zadružni savez Srbije. 2012. Vodič kroz zemljoradničko zadrugarstvo, Beograd: ZSS