Kontakt

Redakcija SPOLU prima Vaš prilog za portal na adresu: spolu@spolu.rs

Možete poslati vaš lični stav, prikaz nekog stručnog ili umetničkog dela, kritičku analizu određene društveno-političke situacije, ili polemički članak koji se nadovezuje na neki već objavljeni esej, bilo na našem portalu, ili negde drugde.

Ukoliko želite da se informišete o radu akademskog žurnala „Savremena politika i upravljanje“ ili da pošaljete akademski članak za potencijalno objavljivanje, adresa je takođe spolu@spolu.rs.