Konsolidacija demokratije i civilno društvo

Objavio | 06/12/2016

Marko Miranovic - Consolidation of Democracy and the Civil SocietyMarko Miranović

PDF

CSDU Working Paper PP 07/2013
First published in 2013
First edition
Center for Good Governance Studies / Centar za studije dobrog upravljanja
CSDU Press, Belgrade, Serbia
Konsolidacija demokratije i civilno društvo – Marko Miranović
1. Democracy
2. Political science

Tokom minulog XX veka demokratija je gotovo u celom svetu doživela veliki procvat. Proces koji nazivamo „treći talas“ je pokrenut sredinom 70-tih godina kada su poslednje desničarske diktature u zapadnoj Evropi doživele svoj pad i sunovrat. Nakon toga treći talas je 80-tih godina prošlog veka zahvatio i Latinsku Ameriku, a stigao je i do istočne Azije i neki zemalja Afrike. Vrhunac trećeg talasa je bio pad nedemokratskih jedno partijskih sistema u istočnoj Evropi kada su mnoge zemlje koje su se nalazile pod sovjetskom interesnom zonom krenule u tranzicioni proces i uspešno završile demokratizaciju svojih političkih sistema.