Srđan M. Jovanović – Pisma iz Potemkinovih sela. Odabrani članci (2010-2014.)

Objavio | 03/02/2017

PISMA IZ POTEMKINOVIH SELA (preuzmite u elektronskom formatu)

 

Država, nacija, Srbija, Evropa, porodične vrednosti, homoseksualnost, upravljanje, jezik…teme se ponavljaju i ponavljaju. Problemi se množe i talože, a srbijansko društvo ih ne rešava. Što je najgore, i one probleme koji su već sami po sebi rešeni, srbijansko društvo iznova postavlja. Čini se da Srbija ne želi da ide napred.
Tekstovi koji slede su autorov pogled na društveno-političko stanje u kojem se Srbija nalazila (i još uvek nalazi) u periodu 2010-2014.
Tekstovi su u originalu bili objavljeni u Dvogledu, Danasu, Peščaniku, Vremenu, NIN-u, E-novinama (pre njihovog „preletanja“), Savremenoj politici i upravljanju, Helsinškoj povelji, pa i u Novoj srpskoj političkoj misli, u razdoblju od 2010. do 2014. U kolekciji se nalazi i nekoliko do sada neobjavljenih članaka.

 

 

SADRŽAJ 

ISPUNJAVANJE ODREĐENIH USLOVA 8

OBRAZOVANJE, SISTEMI, REFORME 11

PRLJAV POSAO 14

NEDELJNA PARALELA 16

ENCIKLOPEDIJSKI PRIMERI 18

KOSOVSKA POSLANICA PREDSEDNIKA NIKOLIĆA 21

PEČATORESCI I PREŽIVARI 24

GLUPOST JE UNIVERZALNA 29

DIPLOMA MOJA, BOL MOJ 31

DA LI BI SE „NAROD“ POBUNIO? 33

TELEVIZIJA NAOPAČKE 36

SPORT, NAVIJAČI I PSEUDOSPORT 38

IŠČEKUJUĆI HOMOFOBIJU 41

SVINJE I PROFESORI 43

BRANITELJI SRBSKI 47

STUDENTE … NIJE BRIGA ZA ĆOSIĆA 50

VIZE, IMIGRACIJA I (EVRO)FANATIZAM 53

SRBIJA I EVROPSKA UNIJA – DRUGAČIJI POGLED 58

DRUGA STRANA RODA 67

GLAS RAZUMA 72

(ZLO)UPOTREBA IDEOLOGIJE 76

GNEV PRAVEDNIKA I RECEPT ACE LUKASA 81

ROD I SEKS U STAROJ GRČKOJ 84

VRLINA OPAKIH 86

GEOPOLITIKA I RATNO HUŠKANJE 89

HOMOFOBIJA I FAKTOGRAFIJA 93

THE COUNTENANCE DIVINE 102

INTERNET I AUTORITARIZAM 2.0 104

GAVRILOVI PRINCIPI 109

E-NOVINSKI GALIMATIJAS 113

BORKA PAVIĆEVIĆ DEMONTIRALA LUKOVIĆA 117