About

Contemporary politics and governance is an academic journal dealing with political sciences and related disciplines and topic. Interdisciplinary submissions are encouraged. The journal started as a single-language publication (print and online), after which it expanded to an international audience in 2017, and is now accepting submissions in English.

Savremena politika i upravljanje (SPOLU) je akademski časopis koji se bavi savremenim interdisciplinarnim pristupom političkim naukama.

Trudeći se da objektivno prikaže savremene društveno-političke probleme sa različitih akademskih, političkih i ličnih stanovišta, SPOLU ima za cilj da otvori i potpomaže jednu širu društveno-političku polemiku koja se bavi ne samo lokalnom sredinom (Srbija, Zapadni Balkan), nego i šire (Evropa, EU, Rusija, Bliski istok…).

Na početku XXI stoleća, u jednom izrazito političkom društvu u kojem se sve sagledava skoro isključivo kroz prizmu ličnog političkog ili partijskog stanovišta, SPOLU želi da se pozabavi objektivnijom analizom kako politike, tako i društva.